کد خبر: ۱۴۲۶
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۶
آيت الله نجم الدين طبسي
برخي در مورد قتل و كشتار در دوران ظهور افراط مي‌‌كنند و از امام مهدي(عج) و يارانش چهره‌‌اي خشن ارائه مي‌‌دهند

قتل و كشتار در زمان ظهور؛ آري يا خير؟!

آيت الله نجم الدين طبسي

تلخيص: محمد صرفي

آيا قيام امام مهدي (عج) همراه با خونريزي و كشتار است؟

برخي در مورد قتل و كشتار در دوران ظهور افراط مي‌‌كنند و از امام مهدي(عج) و يارانش چهره‌‌اي خشن ارائه مي‌‌دهند؛ آنان به رواياتي استدلال مي‌‌كنند كه در آنها به كشته شدن بيشترمردم واينكه از كشته‌‌ها، پُشته ساخته مي‌‌شود و جوي خون جاري مي گردد، اشاره شده است.

برخي ديگر، تفريط مي كنند و مي‌‌گويند: حتي به مقدار خون در ظرف حجامت خون‌‌ريزي نمي‌‌شود!

بررسي اخبار و روايات

اخباري كه در آن‌‌ها كشتار در حجم وسيعي مطرح شده‌‌اند، بر دوقسم است:

الف) يك سري از آنها، مربوط به قبل از ظهور است و هيچ ربطي به دوران ظهور ندارند. اين روايات عموماً ضعيف هستند و اگر هم اين گونه نباشند، هيچ گونه ارتباطي با بحث ما، يعني قتل ها در دوران حكومت امام مهدي(عج) ندارند.

ب) دستة ديگر مربوط به هنگام ظهور و حكومت امام مهدي(عج) مي‌‌باشند كه خود دو گونه‌‌اند:

1. رواياتي كه از طريق اهل سنت است و بيشتر آنها، مشكل سندي دارد، و برخي ديگر، به پيامبر اكرم(ص) منتهي نمي شوند بلكه از افرادي مانند «كعب الاحبار» كه در زمان آن حضرت مسلمان نشده بود، نقل شده است.

2. احاديثي كه از طريق اهل بيت (ع) نقل شده است و در ادامه مقاله به آنها مي پردازيم.

انديشه تفريطي در كشتار به هنگام ظهور

گروهي معتقدند: امام مهدي(عج)، از طريق ولايت و تصّرف تكويني، همه مردم را مطيع مي كند و كارها را با اعجاز و از راههاي غير عادي انجام مي‌‌دهد، بنابراين كشتار، خيلي اندك خواهد بود!

براي دريافت پاسخ به حديثي از امام باقر(ع) متمسّك مي‌‌شويم:

بشير گويد: به امام باقر(ع) گفتم: «عده‌‌اي مي‌‌گويند، هنگامي كه آن امر روي دهد، همه كارها براي او درست و استوار مي‌‌گردد و به اندازه يك ظرف حجامت هم خون نمي‌‌ريزد»!

فرمود: «هرگز چنين نيست! سوگند به آن كه جانم در دست اوست؛ كار به آنجايي انجامد كه ما و شما عرق و خون بسته شده را پاك خواهيم كرد(كنايه از سختي ها و دشواري هاي جنگ است كه موجب پديد آمدن عرق و ايجاد زخمهاي خونين مي شود)».

تمامي كارها در زمان قيام امام مهدي(عج) به خودي خود و با اعجاز صورت نمي‌‌پذيرد، هر چند در ولايت تكويني حضرت و ساير امامان(ع) هيچ گونه ترديدي نيست.

مطابق روايات متعدد نمي‌‌توانيم ادعا كنيم كه در هنگام ظهور هيچ قتلي رخ نمي دهد؛ زيرا در آن دوران بحث از اجراي حدود الهي و اقامه عدل جهاني است و مسلما اين امر عظيم ، بدون برطرف كردن موانع ميسّر نمي‌‌شود.

از طرفي، تاريخ گواهي مي‌‌دهد كه پيامبر اكرم(ص) و معصومان(ع) سعي داشته‌‌اند، امور را به طور عادي و در مسير طبيعي انجام دهند.

به هر حال، لزومي ندارد كه ادعا كنيم امام مهدي(عج) تمام كارهايش را از طريق اعجاز انجام مي‌‌دهد و هيچ خوني ريخته نخواهد شد.

انديشه افراطي در كشتار به هنگام ظهور

در احاديثي كه از طريق اهل سنت رسيده ‌‌است، خونريزي‌‌هاي زياد و وحشتناك ذكر شده است. اينك، به نقد و بررسي يكي از آنها مي پردازيم؛

يوسف بن يحيي شافعي در كتاب «عقدالدرر» روايتي را از اميرمؤمنان(ع) درباره حوادث روم نقل مي‌‌كند و مي‌‌گويد: «پس مسلمانان، سه تكبير مي‌‌گويند و مانند ريگ و شن هاي رواني كه از بلندي‌‌ها فرو مي‌‌ريزند، داخل (روم) مي‌‌شوند و در آنجا پانصدهزار جنگجو را مي كشند و غنائم و اموال را به طور مساوي تقسيم مي‌‌كنند، و به هر يك از آنان صدهزار دينار و صد كنيز و يا غلام مي‌‌رسد.»

اين روايت مشكل سندي دارد و از نظر محتوا قابل اعتماد نيست، پيداست كه جاعلان اين گونه احاديث در خدمت حكومت‌‌هاي ظالم بوده‌‌اند و به جهت توجيه پاره‌‌اي از جنگ‌‌هاي پس از پيامبر اكرم(ص) اين چنين احاديث مجعولي را وارد كتابهاي روايي كرده‌‌اند.

خلاصه اين كه يك دسته از روايات در مورد خون‌‌ريزيها، مربوط به دوران قبل از ظهور است و دسته ديگر از مجعولات و اسرائيليات است كه با هدف و انگيزه‌‌هاي مختلف مانند خدشه‌‌دار كردن چهره نهضت جهاني و حكومت حضرت مهدي(عج) و يا توجيه كشتارها در فتوحات سابق و... وارد كتابهاي روايي شده است.

برنامه امام (عج) براي قيام

يقيناً، پيش از ظهور و مقارن آن ، ستمگران خونريزي بر دنيا حاكم‌‌اند كه از هيچ جنايتي فرو نمي گذارند. حال امامي كه قيام مي‌‌كند در برابر اين همه كج روي ها و بيدادگريها، چگونه بايد برخورد كند تا جهان را پر از عدل و داد سازد؟

بي‌‌ترديد معانداني كه دستشان به خون بشريت آلوده است و يا مقامشان به خطر افتاده ، در مقابل حركت اصلاح گرانه امام(عج) ايستادگي مي‌‌كنند.

بنابراين، امامي كه قيام مي‌‌كند و مأموريت تشكيل حكومت جهاني اسلام را دارد، بايد برنامه داشته باشد. در اين جا مروري به اين برنامه ها خواهيم داشت:

الف) تربيت سپاهيان و تدارك مقدمات نبرد

امام مهدي(عج) براي به ثمر رساندن انقلاب جهاني، ناگزير از جنگ خواهد بود و در مقابلش، دشمنان تا دندان مسلح با در دست داشتن امكانات گستردة اقتصادي ، نظامي و سياسي، پرچم مخالفت برمي‌‌دارند و مانع اصلاح گري امام مهدي(عج) مي شوند. لذا قبل از قيام، جنگاوران دريادل و كارآمدي، تربيت مي شوند و تعداد آنان در برخي 10هزار نفر و در تعدادي 100 هزار نفر و.. ذكر شده است.

ب) تجهيزات جنگي و وسيله دفاعي

تجهيزات آنان طبق روايتي از امام صادق(ع)، از آهن اما نه آهن شناخته شده است كه اگر يكي از آنان، با آن بر كوهي ضربه زند، آن را دو نيم مي كند.

ج) قاطعيت امام در رويارويي با دشمنان

امام مهدي(عج) به اقامه حدود الهي مي‌‌پردازد و در برخورد با دشمنان از يك نوع مجازات استفاده نمي‌‌كند بلكه نسبت به جرم اشخاص، مجازات متناسب را اجرا مي‌‌كند.

ائمه اطهار(ع) مايه رحمت‌‌اند و مقتضي رحمت آنان برداشتن موانع از سر راه است.

با توجه به شرايط ويژه ظهور، قاطعيت امام(عج) با دشمنان و ايجاد رعب و وحشت در ميان آنان، هر مخالف ستمكاري را به تسليم وا مي‌‌دارد.

بنابراين، اكثريت مردمِ مظلوم و ستمديده از كساني خواهند بود كه امام مهدي(عج) آنان را مورد لطف قرار مي‌‌دهد و تنها گروهي اندك مقاومت نشان مي‌‌دهند و اين جاست كه چاره اي جز شمشير نيست.

چكيده سخن

پس از بررسي روايات، چنين بدست مي‌‌آيد كه درباره حجم و عدد قتل و كشتار، افراط و تفريط شده و واقع، چيزي ديگر است. سياست امام مهدي(عج)، سياست پيامبر اكرم(ص) است. گاهي مقتضاي عدالت و گستردن عدالت برجامعه اين است كه دشمنان لجوج- كه هرگز با حكومت حضرت مهدي(عج) كنار نمي‌‌آيند و البته عدد آنان هم زياد نيست- كشته شوند ولي متأسفانه مبالغه بسياري در اين زمينه شده است.

پي نوشت:

1. غيبت نعماني، ص 283.

2. عقدالدرر، ص 189.

3. بصائر الدرجات، ص141.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
زهرا
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۱:۵۲ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۱
0
0
پس این همه خونریزی نشانه چیست
مدیر پایگاه باید خاطرنشان کرد که الان در دوران غیبت بسر میبریم و این کشتارها ربطی به ظهور حضرت ولی عصر عجل الله ندارد و تنها این موارد از فتنه ها و ابتلائات آخرالزمان است حتی نمی توان گفت که از نشانه های غریب الوقوع بودن ظهور است هرچند که هر شیعه آشنا با معارف اهل بیت وآگاه به برکات ظهور و دولت عدل مهدوی دعا و آرزویش اللهم عجل لولیک الفرج است 
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین