توسط قرارگاه شهید زبرجدی
سه شنبه مهدوی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) استان تهران، مراسم سه شنبه های مهدوی در کنار شهدای گمنام پارک ۲۲بهمن توسط قرارگاه فرهنگی انتظار شهید سجاد زبرجدی برگزار گردید.